آرشیو مقالات : بررسی تاثیر بتن الیافی به عنوان پوشش بر رفتار تونل های حفاری شده به روش TBM

گروه عمران ایران > مقاله ها > بررسی تاثیر بتن الیافی به عنوان پوشش بر رفتار تونل های حفاری شده به روش TBM