جزئیات پروژه پروژه ساخت موج شکنهای چند منظوره در سواحل و جزایر جنوب کشور

گروه عمران ایران > پروژه ها > , , , > پروژه ساخت موج شکنهای چند منظوره در سواحل و جزایر جنوب کشور

شرح پروژه

شرکت راهسازی و عمران ایران

“انجام خدمات مهندسی ، تهیه مصالح ، و ساخت موج شکن های چند منظوره مردمی در سواحل و جزایر جنوب کشور
اهداف پروژه :
1- رفع محرومیت ، ملاحظات اجتماعی و اشتغال زایی
2- ار تقاء سطح فعالیت های اقتصادی از جمله صیادی در سواحل جنوبی کشور
3- تسهیل و تسریع در امور مربوط به رشد و پیشرفت مناطق ساحلی و جزایر خلیج فارس و دریای عمان
برخی مشخصات فنی پروژه :
1ـ مصالح مورد نیاز عملیات احداث شامل سنگ در ابعاد متفاوت (مغزه،فیلتر ،آرمور تا 3 تن ، آرمور بالای 3 تن ، مترس).
2- عملیات طراحی شامل مکان یابی نقطه ، مطالعات هیدروگرافی ، فاز اول طراحی و فاز دوم طراحی می باشد .
3- عملیات اجرایی شامل استخراج مصالح ، تفکیک مصالح ، بارگیری و حمل مصالح و استقرار مصالح می باشد .
4- احجام مورد نیاز هر موج شکن حدود 220.000 متر مکعب سنگ (شامل انواع ذکرشده ) است .
دشواری های عملیات مهندسی و اجرا :
1- در طول دوره طوفان های تابستانی (مونسون) امکان انجام عملیات هیدروگرافی و نمونه برداری در بخش طراحی و عملیات استقرار احجام در بخش اجرا وجود ندارد .
2- در اکثر نقاط به علت فقر منطقه از لحاظ منابع سنگی ، معادن مورد استفاده در فواصل زیادی از منطقه اجرا می باشد و نیازمند عملیات سنگین بارگیری و حمل می باشد .

مشخصات پروژه

رشته:
دسته بندی:
اسکله و موج شکن
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

سیستان و بلوچستان

مدت قرارداد:

34 ماه

تاریخ شروع:

1389/09/15

درصد پیشرفت:
90%