جزئیات پروژه سد مخزنی احمد بیگلو

گروه عمران ایران > پروژه ها > سد مخزنی احمد بیگلو

شرح پروژه

آزمایشگاه محلی به منظور کنترل کیفیت عملیات خاکی ، بتنی و آسفالتی

آزمایش کامل دانه بندی به روش مکانیکی،تعیین حد روانی و حد خمیری،آزمایش تراکم،تعیین هم ارز ماسه ای ، تعیین دما و روانی بتن،تعیین وزن مخصوص بتن تازه و سخت شده،نمونه برداری و قالب گیری از بتن تازه بصورت استوانه ای یا مکعبی، تعیین دمای آسفالت،تعیین درصد قیر با دستگاه گریز از مرکز و حلال بنزین،نمونه برداری،ساخت،تعیین مقاومت و روانی نمونه های آسفالت به روش مارشال،آزمایش سینی،تعیین ضخامت و دانسیته آسفالت

مشخصات پروژه

رشته:
دسته بندی:
سد سازی
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

مشکین شهر

مدت قرارداد:

30 ماه

تاریخ شروع:

1390/02/11

تاریخ پایان:

1392/08/11

درصد پیشرفت:
100%