جزئیات پروژه ساختمان های آموزشی و اداری شیان

شرح پروژه

موضوع پیمان این پروژه عبارت بود از تهیه مصالح، ابزار و ماشین آلات مورد نیاز و اجرای خاکبرداری، فونداسیون، دیوارهای بتنی پیرامونی، بلوکاژ، اسکلت فلزی و سقف های ساختمان های آموزشی و اداری.
زیر بنای 17900 متر مربع
10 طبقه شامل 4 طبقه زیر زمین، 1 طبقه همکف و 5 طبقه بالای همکف و خرپشته ها

مشخصات پروژه

دسته بندی:
اداری آموزشی
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

تهران

درصد پیشرفت:
100%