جزئیات پروژه ساختمان مسکونی نرگس

شرح پروژه

شرکت راهسازی و عمران ایران

مشخصات پروژه

دسته بندی:
مسکونی
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

تهران- سید خندان- خیابان شهید کابلی- خیابان شیخ شعبانی

درصد پیشرفت:
100%