جزئیات پروژه ساختمان مسکونی دربند

شرح پروژه

شرکت راهسازی و عمران ایران

مشخصات پروژه

دسته بندی:
مسکونی
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

تهران- دربند

درصد پیشرفت:
100%