جزئیات پروژه راه اصلی کاروان به کنارک

شرح پروژه

مشخصات پروژه

دسته بندی:
راه اصلی و فرعی
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

سیستان و بلوچستان

مدت قرارداد:

36 ماه

تاریخ شروع:

1396/03/10