جزئیات پروژه تقاطع غیر همسطح مهدیه-امیرکبیر

گروه عمران ایران > پروژه ها > تقاطع غیر همسطح مهدیه-امیرکبیر

شرح پروژه

این پروژه شامل پنل بتنی با سیستم پیش تنیده پس کشیده به طول 890 متر(229 عدد شمع به طول کل 4147 متر و سه عدد شفت به طول کل 93 متر) در 16 پایه با بزرگترین دهانه به طول 55 متر و عرشه همسطح به مساحت 1365 متر مربع است که زیرگذری به طول 400 متر شامل 4 باند رفت و برگشت را دارا بوده و طول جاده راستگرد در اطراف پروژه 3100 متر می باشد.
این پروژه اهداف زیر را دنبال می کند
تکمیل رینگ ارتباطی شمال به جنوب و شرق شهر شیراز
ایجاد مسیر دسترسی ایمن شهروندان به پارک چنار راهدار
ایجاد نوار سبز حاشیه ای در اطراف تقاطع برای ممانعت از شکل گیری کاربری های ترافیک زا
تأمین 12 جهت حرکت اصلی در این معبر
ساماندهی ترافیک ورودی شهر شیراز از جاده بوشهر

مشخصات پروژه

دسته بندی:
تقاطع غیرهمسطح
کارفرما:
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

شیراز- تقاطع بلوار مهدیه-امیرکبیر

مدت قرارداد:

24 ماه

تاریخ شروع:

97/06/03

تاریخ پایان:

99/06/03

درصد پیشرفت:
22%