جزئیات پروژه بزرگراه جنوب

گروه عمران ایران > پروژه ها > بزرگراه جنوب

شرح پروژه

این پروژه به طول 8 کیلومتر و عرض 60 متر است که شامل 6 باند رفت و برگشت و 2 باند کند رو رفت و برگشت می باشد.
اهداف اجرای پروژه شامل مواد زیر است
انتقال ترافیک آزادراه شیراز-اصفهان از مناطق دو کوهک و ابتدای شهرک گلستان به بلوار حسینی الهاشمی
سهولت دسترسی به شهرک های غربی شیراز
کاهش ترافیک و عدم عبور وسایل نقلیه سنگین از داخل شیراز
کاهش زمان سفر برای وسیله نقلیه سواری
کاهش آلودگی های زیست محیطی، مصرف سوخت، سوانح جاده ای و افزایش ایمنی

مشخصات پروژه

کارفرما:
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

شیراز-اتصال بلوار حسینی الهاشمی به انتهای شهرک گلستان (بالاتر از نمایشگاه بین المللی)