جزئیات پروژه اجرای خیابان های اصلی فاز 9 شهر جدید پردیس

شرح پروژه

شرکت راهسازی و عمران ایران

“اجرای عملیات خیابانهای اصلی مسکن مهر فاز 9 شهر جدید پردیس در زمینی به مساحت 80 هتکار در شمال غربی شهر جدید پردیس اجرا می گردد که تعداد واحدهای مسکونی واقع در فاز 9 ، 3610 واحد می باشد .
این پروژه دارای 13 محور اصلی 12 , 14 , 24 و 25 متری به طول 8709 متر بوده و همچنین در حدود 3200 متر طول دیوار حائل بتنی و سنگی ، محوطه سازی و اجرای جوی جدول و کانیوو است .

مشخصات پروژه

دسته بندی:
راه اصلی و فرعی
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

شهر جدید پردیس

مدت قرارداد:

6 ماه

تاریخ شروع:

90/05/30

درصد پیشرفت:
100%