بررسی تاثیر بتن الیافی به عنوان پوشش بر رفتار تونل های حفاری شده به روش TBM

گروه عمران ایران > مقاله ها > بررسی تاثیر بتن الیافی به عنوان پوشش بر رفتار تونل های حفاری شده به روش TBM > بررسی تاثیر بتن الیافی به عنوان پوشش بر رفتار تونل های حفاری شده به روش TBM

۱۳ آذر ۱۳۹۶

سید احمد مصطفوی ، محمد امین کربلا( مدیر فنی شرکت راه سازی و عمران ایران)

چکیده مقاله :

در این مقاله رفتار خاک، نشست سطح زمین و نیز رفتار پوشش تونل های حفاری شده با استفاده از روش TBM مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت . به طور معمول در ساخت پوشش دیواره های اطراف تونل ، از قطعات پیش ساخته بتنی که با استفاده از بست به یکدیگر متصل میشود. به منظور تسهیل، تسریع و تقویت لایه پوشش اطراف تونل می توان از بتن پاششی استفاده نمود و یکی از بهترین انواع بتن پاششی ، بتن های تقویت شده با استفاده از کامپوزیت های پروپلنی می باشد که باعث افزایش مقاومت کششی بالا در بتن می شوند. در بررسی انجام شده در این مقاله با استفاده از نرم افزار PLAXIS 3D رفتار تونل و خاک اطراف آن که با استفاده از روش TBM و پوشش بتن الیافی مورد ارزیابی قرار گرفته است.