دانستنی های مباحث فنی و اجرای ژئوتکنیک راهسازی

گروه عمران ایران > دوره های آموزشی برگزار شده > دانستنی های مباحث فنی و اجرای ژئوتکنیک راهسازی

شرح دوره

بخش اول: ژئوتکنیک راه

 • مطالعات دفتری ژئوتکنیک راه
 • بازدید میدانی ژئوتکنیک راه
 • گمانه­زنی و نمونه­گیری
 • آزمایش­های صحرایی
 • آزمایش­های آزمایشگاهی
 • طبقه­بندی خاک و سنگ
 • تهیه گزارش ژئوتکنیک راه

بخش دوم: خدمات مهندسی در حوزه ژئوتکنیک

 • آشنایی با انواع ناپایداری شیب های سنگی و خاکی
 • آشنایی با مبحث سنگ افت و روش های پایدارسازی آن
 • آشنایی با انواع دیوار حائل و انتخاب روش بهینه
 • آشنایی با انواع پی­ها با تکیه بر مسایل راهسازی
 • آشنایی با انواع روش­های تونل سازی
 • نکات اجرایی ویژه

مشخصات مناقصه

دسته بندی:
زمان برگزاری:

96/09/01 الی 96/09/02

محل برگزاری:

سالن جلسات پروژه آزاد راه اصفهان – شیراز

مدرس:

مهندس سعید آلودری