مروری بر مسائل کاربردی در نرم افزار EXCEL

گروه عمران ایران > دوره های آموزشی برگزار شده > مروری بر مسائل کاربردی در نرم افزار EXCEL

شرح دوره

مروری بر مسائل کاربردی در نرم افزار EXCEL:

مروری بر Tabهای کاربردی نرم افزار Excel

تنظیمات حرفه ای نرم افزار ، نمودار های کاربردی (جهت کنترل پروژه و …..) ، فرمول نویسی ، تهیه چارت (چارت سازمانی و …..) ، نحوه تهیه انواع فرم ها ( اعم از صورتمجالس ، صورت وضعیت و نحوه لینک دادن فرم ها به یکدیگر و تهیه دیگر فرم های اداری )، نحوه گزارش گیری و ……..

     نحوه باز کردن نرم افزار ( منوی استارت  میانبر نرم افزار  Run  Search )

 • آشنایی با محیط نرم افزار ( معرفی نوارهای موجود در صفحه کاری)
 • تعریف صفحه کاری  صفحه گسترده  ستون  سطر  سلول و …
 • نحوه ایجاد یک صفحه کاری ( راههای مختلف و معرفی کلید میانبر)
 • نحوه ذخیره صفحه کاری.
 • نحوه باز کردن صفحه کاری ذخیره شده ( راههای مختلف و معرفی کلید میانبر)
 • نحوه ذخیره مجدد و تفاوت Save  و Save As
 • نحوه ورود اطلاعات در خانه ها
 • نحوه ورود خودکار اعداد ( متوالی  زوج  فرد  پله ای )
 • مدیریت بر صفحات گسترده ( مدیریت Sheet  در Sheet Bar (
 • روشها و انواع آدرس دهی در اکسل- نحوه مشخص کردن آدرس محدوده ها در برگه جاری یا کاربرگ دان دیگر
 • نحوه انجام محاسبات ریاضی بر روی داده ها ( عملیات جمع- تفریق  تقسیم و … )
 • نحوه قالببندی داده ها در خانه ها ( Format Cell )
 • نحوه کار با توابع اصلی در اکسل Sum – Average – Min – Max – Count – If) )
 • نحوه قالببندی شرطی بر روی داده ها ( Conditional Formatting )
 • نحوه اضافه کردن سطر و ستون به صفحه گسترده ( Insert  )
 • نحوه حذف کردن سطر و ستون از صفحه گسترده ( Delete  )
 • نحوه تغییر پهنای سطرها و ستون ها – مخفی نمودن سطر و ستون در صفحه گسترده
 • نحوه مرتب سازی خانه ها (Sort)
 • نحوه فیلتر سازی خانه ها ( Filter )
 • نحوه پاک کردن محتوای( خانه  قالب آنها و …)- ( Erase )
 • نحوه جدول کردن داده ها در صفحه گسترده  Table ) )
 • نحوه گذاشتن تصویر – اشکال خاص و … بر روی صفحه گسترده (Illustrations  )
 • نحوه کار با نمودارها و مدیریت بر نمودار ها  ( Chart  )
 • نحوه برقراری لینک در اکسل ) Hyper Link  )
 • نحوه قرار دادن پانویس و سرنویس به صفحه کاری ( Header & Footer  )
 • نحوه تنظیمات قبل چاپ صفحه کاری ( Page Setup  )
 • نحوه تنظیمات هنگام چاپ صفحه کاری ( Page Setup  )
 • نحوه تنظیمات شیت ( Sheet Option  )
 • نحوه محدودیت گذاشتن بر بر داده ها ( Dada Validation )
 • نحوه قرار دادن جمع  و میانگین و … مقطعی بر روی داده ها ( Subtotal )
 • گذاشتن توضیح  بر خانه ها ( Comment  )
 • نحوه قرار دادن طرح رنگ زمینه ( Background  (
 • نحوه نمایش صفحه کاری  (  ( Workbook View
 • نحوه نمایش  یا عدم نمایش  نوار فرمول نویسی  خطوط راهنما و … در فابل ( Show / Hide  )
 • نحوه Zoom  نمودن صفحات گسترده

مشخصات مناقصه

زمان برگزاری:

1396/05/04 الی 1396/05/05

محل برگزاری:

پروژه سد گلمندره

مدرس:

مهندس علیپور