مروری بر ابزار دقیق نوین در سازه های زیرزمینی

گروه عمران ایران > دوره های آموزشی برگزار شده > مروری بر ابزار دقیق نوین در سازه های زیرزمینی

شرح دوره

مروری بر ابزار دقیق نوین در سازه های زیرزمینی

ابزار های نوین اندازه گیری جابجایی ها در سازه های زیر زمینی

ابزار های نوین اندازه گیری نیرو و فشار در سازه های زیر زمینی

روش ها و نرم افزار های بازبینی و ارایه اطلاعات

بررسی عملکرد سیستم حائل بندی، پیش‌بینی مشکلات و انجام اصلاحات

تجزیه ‌و تحلیل تأثیر هرگونه اصلاح در نوع نگهداری یا روش اجرایی

طراحی تونل

تعیین تنش برجا و تنش وارد بر نگهداری

پیش‌بینی رفتار زمین

ویژگی های ابزار دقیق تونل: 

1- مناسب بودن سهولت استقرار

2- مقاوم بودن و حفاظت

3- حساسیت و دقت آن ها

4-  امکان قرائت و تفسیر فوری

مشخصات مناقصه

دسته بندی:
زمان برگزاری:

1396/05/01

محل برگزاری:

سالن جلسات دفتر مرکزی

مدرس:

مهندس اقبالی