سیمنار توجیهی و بازآموزی الزامات HSE با رویکرد مخاطرات

گروه عمران ایران > دوره های آموزشی برگزار شده > سیمنار توجیهی و بازآموزی الزامات HSE با رویکرد مخاطرات

شرح دوره

سرفصل دوره:
 آشنایی با انواع شرایط اضطراری در سطح صنعت
 الزامات مورد نیاز جهت آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری
 مروری بر تشکیل تیمهای مرتبط و تجهیزات مورد نیاز تیم
 تهیه روشهای اجرایی
 کسب مهارت در انجام مانور
هدف دوره:
ایجاد، اجرا ، حفظ و بهبود مداوم یک روش جهت شناسایی شرایط اضطراری و حوادث بالقوه به منظور آمادگی ، پیشگیری و کاهش پیامدهای زیست محیطی ، بیماری و آسیب های مرتبط با آنها و همچنین ارتقا سطح آمادگی و واکنش به موقع افراد در مواقع بروز حوادث طبیعی و غیرطبیعی نظیر زلزله ، سیل، طوفان انفجار و آتش سوزی ، شیوع بیماری ها، حوادث شغلی خرابکاری ، خشونت های محیط کار، بمب گذاری، رهاشدن موادشیمیایی و… به منظور حفاظت از افراد و اموال و محیط زیست و شهرت شرکت می باشد.

مشخصات مناقصه

دسته بندی:
زمان برگزاری:

1395/11/21

محل برگزاری:

سالن جلسات دفتر مرکزی

مدرس:

غلامنیا