بازآموزی کمک های اولیه و BLS

گروه عمران ایران > دوره های آموزشی برگزار شده > بازآموزی کمک های اولیه و BLS

شرح دوره

سر فصل های دوره آمورشی :

کمک های اولیه واهداف آن

اصول ایمنی و قانونی در کمک های اولیه

روش مواجهه با مصدوم

خفگی ها

احیای قلبی – ریوی (CPR)

خونریزی

پانسمان

آسیب های استخوانی ، مفصلی و عضلانی

بانداژ

آتل بندی

حمل مصدوم

فوریت های پزشکی

مسمومیت ها

نیش و گزش و گاز گرفتگی

سوختگی ها

آسیب های ناشی از سرما و گرما

مشخصات مناقصه

دسته بندی:
زمان برگزاری:

1396/05/11

محل برگزاری:

سالن جلسات دفتر مرکزی

مدرس:

دکتر محمودی