بازآموزی نسخه جدید سیستم مدیریت (IMS)

گروه عمران ایران > دوره های آموزشی برگزار شده > بازآموزی نسخه جدید سیستم مدیریت (IMS)

شرح دوره

 

ماهیت (و محیط) شرکت راهسازی را چگونه می بینید؟

چشم انداز شرکت شما چیست؟

تفکر مبتنی بر ریسک چیست؟

در شرکت شما چه ریسک هایی وجود دارد؟

فرآیند را تعریف کنید؟

کیفیت فرآیند خود را چگونه اندازه گیری می کنید؟

پذیرش یک سیستم مدیریت کیفیت یک تصمیم گیری استراتژیک برای سازمان باشد که به یک سازمان در بهبود عملکرد کلی شان کمک می کند و جزئی جدا ناپذیر از طرح های توسعه پایدار را تشکیل می دهد.

فواید بالقوه استقرار یک سیستم مدیریت کیفیت در سازمان توسط این استاندارد بین المللی به شرح زیر می باشد :

الف- توانایی در ارائه مداوم محصولات و خدمات جهت برآورده نمودن الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقررات دولتی قابل کاربرد

ب- فراهم نمودن فرصت هایی برای افزایش رضایت مشتریان؛

ج- نشان دادن ریسک ها و فرصت ها مرتبط با ماهیت و اهداف؛

د- توانایی برای نشان دادن انطباق با الزامات مشخص شده سیستم مدیریت کیفیت؛

هدف از دوره :

آشنایی با تغییرات الزمات استاندارد ISO 9001 : 2015

آشنایی با واژگان و تعریف جدید در استاندارد ISO 9001 : 2015

مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2015

نحوه مستند ساری و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2015

 

مشخصات مناقصه

زمان برگزاری:

1396/02/02

محل برگزاری:

سالن جلسات پروژه سد نهب

مدرس:

مهندسین منظری-صومی