ماشین آلات

در این صفحه اطلاعات ماشین آلات گروه عمران ایران و تمامی شرکت های تابعه را مشاهده می نمایید. با بردن نشانگر موس روی هریک از استان ها، تعداد ماشین آلات سبک و سنگین فعال در پروژه های آن استان نمایان می شود و با کلیک بر روی هر استان می توانید تعداد ماشین آلات را به تفکیک پروژه ها مشاهده نمایید.

همچنین در جدول ذیل می توانید تعداد تمام ماشین آلات که در اختیار مرکز ماشین آلات گروه عمران ایران قرار دارند را مشاهده نمایید.

 

 

جدول ماشین آلات تحت اختیار مرکز ماشین آلات گروه عمران ایران

تعداد ماشین آلات سبک تعداد ماشین آلات سنگین تعداد بچینگ تعداد سنگ شکن تعداد کارخانه آسفالت
357 دستگاه 2483 دستگاه 47 دستگاه 83  دستگاه 17 دستگاه