شرکت عمران تدبیر کوشان

گروه عمران ایران > درباره ما > شرکت عمران تدبیر کوشان

شرکت مهندسین مشاور عمران تدبیر کوشان

شرکت مهندسین مشاور عمران تدبیر کوشان با تکیه بر پرسنل متخصص خود و همگام با تکنولوژی و دانش روز ارائه دهنده خدمات در سه بخش اجرا ، سرمایه گذاری و پشتیبانی فنی در زمینه مشاوره ، طراحی ، محاسبه ، کنترل فنی ، نظارت فنی ، امکان سنجی و مکان یابی پروژه هایی از قبیل : راهسازی ، ساختمان ، نقشه برداری ، بازسازی و نوسازی ابنیه فرسوده ، تسطیح اراضی ، گودبرداری ،ژئوتکنیک ، تزریق ، سد سازی ، پل ، تونل و سازه های دریایی ، کنترل کیفیت ، کنترل پروژه و همچنین ارائه خدمات مدیریت طرح و پیمان فعال می باشد .

شرکت مهندسین مشاور عمران تدبیر کوشان در سال 1391 با جذب نیروهای نخبه به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه طراحی به عنوان یک مجموعه دانش بنیان علاوه بر خدمات جاری خود با امکانات و استعدادهای موجود در بخش تحقیقات و پژوهش در حوزه عمران فعالیت می کند تا از طریق روشهای نوین و ابتکاری در مطالعات ، طراحی و همچنین انجام تحقیقات کاربردی بخشی از نیازهای توسعه این حوزه مهندسی را ساماندهی نماید تا نقش کوچکی در شکوفایی میهن عزیزمان ایران را ایفا نماید .

مدیران

سید ایمان موسوی - مدیرعامل

سید ایمان موسوی

مدیرعامل