شرکت آزادراه ساری قائمشهر

گروه عمران ایران > درباره ما > شرکت آزادراه ساری قائمشهر

آزادراه قائم شهر – ساری

شرکت آزادراه قائم شهر – ساری به منظور احداث ، بهره برداری و نگهداری از آزادراه قائم شهر -ساری به طول 45/44 کیلومتر که بخشی ازآزادراه سرتاسری غرب به شرق حاشیه خزر می باشد با سرمایه اولیه ای بالغ بر 5/12 میلیارد ريال با تکیه بر پرسنل متخص در سال 1390 تأسیس گردید .

آزادراه قائم شهر – ساری در دو باند رفت و برگشت هر کدام با سه خط تردد(قابل تعریض به 4 خط) احداث خواهد شد. در طراحی های مهندسین شرکت آزادراه قائم شهر – ساری تونلی به طول 1800 متر جهت پرهیز از آسیب های زیست محیطی طراحی شده است.

دوران مشارکت نیز جمعاً 5/14 سال شامل 5/3 سال دوره اجرای پروژه و 11 سال دوران بهره برداری می باشد . هزینه احداث پروژه با احتساب کلیه هزینه های جانبی آن 10,000  میلیارد ريال برآورد می گردد.

بازگشت سرمایه

شرکت آزادراه قائم شهر – ساری درآمد حاصل از اخذ عوارض تردد آزادراه (با 12% رشد سالیانه مبلغ عوارض و 6 % رشد تردد)که برای سال اول 400 میلیارد ريال برای 11 سال را پیش بینی می کند و همچنین درآمد هایی چون راه اندازی طرح های گردشگری و مجتمع های خدمات رفاهی تحت مالکیت قطعی سرمایه گذار با انحصار ایجاد را ه های تشرف و دسترسی آنها به آزادراه ، استفاده از بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی در حاشیه آزادراه در مدت بهره برداری جهت بازگشت سرمایه مهیا می سازد.

مدیران

محسن خلردی - مدیرعامل

محسن خلردی

مدیرعامل

سید ایمان موسوی - رئیس هیئت مدیره

سید ایمان موسوی

رئیس هیئت مدیره