طراحی و احداث جاده صدرا به بزرگراه شیراز-اصفهان(باجگاه)

این مسیر به طول 5.5 کیلومتر از شهر جدید صدرا تا بزرگراه شیراز-اصفهان(باجگاه) امتداد یافته و به صورت 6 خطه با عرض 29.7 متر بوده و دارای 2 دستگاه پل بزرگ که یک دستگاه بر روی مسیر راه آهن با دهانه 35 متری به طول تقریبی 300 متر و دیگری برای اتصال مسیر به بزرگراه شیراز-اصفهان می باشد.
این پروژه دارای اهداف زیر است:
بهره برداری از این پروژه باعث خروج شهر جدید صدرا از بن بست و باعث عمران و آبادانی هر چه بیشتر این شهر می گردد.
این جاده شهر جدید صدرا را از طریق بلوار حافظ به بزرگراه شیراز-اصفهان در منطقه باجگاه متصل می کند و طول مسیر را از 50کیلومتر به 5.5 کیلومتر کاهش می دهد.
سبب توسعه زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی می شود. همچنین باعث ارتباط شهرک های صدرا، گلستان و انجیره با بزرگراه شیراز-اصفهان خواهد شد.
سبب تسهیل ارتباط بزرگراه های پر تردد شیراز-اصفهان و شیراز-سپیدان خواهد شد.
از دیگر مزایای این پروژه کاهش آلودگی های زیست محیطی و مصرف سوخت بوده و در افزایش ایمنی تردد وسایل نقلیه تأثیرگذار می باشد.

مجتمع تجاری و تفریحی مشیر شیراز

این پروژه در زمینی به مساحت تقریبی 12000 متر مربع و زیربنای تقریبی 74000 متر مربع واقع شده که دارای 6 طبقه (واحدهای تجاری، فرهنگی، تفریحی و پارکینگ) بوده و اجرای فاز دوم آن (نازک کاری و تاسیسات) با زیربنای 44000 متر مربع توسط شرکت سد و عمران پارس گستر در حال اجرا می باشد.
هدف از اجرای این پروژه:
احیاء سبک معماری ایرانی-اسلامی با اجرای معماری سنتی
تأمین نیاز محدوده مرکزی شهر به یک مجتمع چند منظوره با کاربری های تجاری، تفریحی و گردشگری به صورت متمرکز و یکپارچه
تأمین بخشی از نیازهای ترافیکی(تأمین پارکینگ) در منطقه

تقاطع غیر همسطح مهدیه-امیرکبیر

این پروژه شامل پنل بتنی با سیستم پیش تنیده پس کشیده به طول 890 متر(229 عدد شمع به طول کل 4147 متر و سه عدد شفت به طول کل 93 متر) در 16 پایه با بزرگترین دهانه به طول 55 متر و عرشه همسطح به مساحت 1365 متر مربع است که زیرگذری به طول 400 متر شامل 4 باند رفت و برگشت را دارا بوده و طول جاده راستگرد در اطراف پروژه 3100 متر می باشد.
این پروژه اهداف زیر را دنبال می کند
تکمیل رینگ ارتباطی شمال به جنوب و شرق شهر شیراز
ایجاد مسیر دسترسی ایمن شهروندان به پارک چنار راهدار
ایجاد نوار سبز حاشیه ای در اطراف تقاطع برای ممانعت از شکل گیری کاربری های ترافیک زا
تأمین 12 جهت حرکت اصلی در این معبر
ساماندهی ترافیک ورودی شهر شیراز از جاده بوشهر

بزرگراه جنوب

این پروژه به طول 8 کیلومتر و عرض 60 متر است که شامل 6 باند رفت و برگشت و 2 باند کند رو رفت و برگشت می باشد.
اهداف اجرای پروژه شامل مواد زیر است
انتقال ترافیک آزادراه شیراز-اصفهان از مناطق دو کوهک و ابتدای شهرک گلستان به بلوار حسینی الهاشمی
سهولت دسترسی به شهرک های غربی شیراز
کاهش ترافیک و عدم عبور وسایل نقلیه سنگین از داخل شیراز
کاهش زمان سفر برای وسیله نقلیه سواری
کاهش آلودگی های زیست محیطی، مصرف سوخت، سوانح جاده ای و افزایش ایمنی

کمربندی سبز شرقی قزوین
راه اصلی کاروان به کنارک
سد گیوی

آزمایش کامل دانه بندی به روش مکانیکی،تعیین حد روانی و حد خمیری،آزمایش تراکم،تعیین هم ارز ماسه ای ، تعیین دما و روانی بتن،تعیین وزن مخصوص بتن تازه و سخت شده،نمونه برداری و قالب گیری از بتن تازه بصورت استوانه ای یا مکعبی، تعیین دمای آسفالت،تعیین درصد قیر با دستگاه گریز از مرکز و حلال بنزین،نمونه برداری،ساخت،تعیین مقاومت و روانی نمونه های آسفالت به روش مارشال،آزمایش سینی،تعیین ضخامت و دانسیته آسفالت

سد کلقان چای

آزمایش کامل دانه بندی به روش مکانیکی،تعیین حد روانی و حد خمیری،آزمایش تراکم،تعیین هم ارز ماسه ای ، تعیین دما و روانی بتن،تعیین وزن مخصوص بتن تازه و سخت شده،نمونه برداری و قالب گیری از بتن تازه بصورت استوانه ای یا مکعبی، تعیین دمای آسفالت،تعیین درصد قیر با دستگاه گریز از مرکز و حلال بنزین،نمونه برداری،ساخت،تعیین مقاومت و روانی نمونه های آسفالت به روش مارشال،آزمایش سینی،تعیین ضخامت و دانسیته آسفالت

سد مخزنی احمد بیگلو

آزمایشگاه محلی به منظور کنترل کیفیت عملیات خاکی ، بتنی و آسفالتی

آزمایش کامل دانه بندی به روش مکانیکی،تعیین حد روانی و حد خمیری،آزمایش تراکم،تعیین هم ارز ماسه ای ، تعیین دما و روانی بتن،تعیین وزن مخصوص بتن تازه و سخت شده،نمونه برداری و قالب گیری از بتن تازه بصورت استوانه ای یا مکعبی، تعیین دمای آسفالت،تعیین درصد قیر با دستگاه گریز از مرکز و حلال بنزین،نمونه برداری،ساخت،تعیین مقاومت و روانی نمونه های آسفالت به روش مارشال،آزمایش سینی،تعیین ضخامت و دانسیته آسفالت

عملیات اجرایی فاز یک بازار پروتیئن
عملیات اجرایی فاز دو بازار پروتیئن
مجتمع بازارچه هنر
توقفگاه زیر زمینی قطار شهری احسان
ساختمان مسکونی نرگس

شرکت راهسازی و عمران ایران